Energiberegning | Tekniske tjenester | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Ønsker du en energiberegning av ditt neste prosjekt? Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Vil du ha en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med på tekniske tjenester?

Ta kontakt her

Til Energiportalen

Dette gjør det enkelt for deg å imøtekomme kravene til dokumentasjon av isolasjons- og energibehovet i bygget.

Vi kan dokumentere valgt konstruksjon, eller vi kan være med fra skisseprosjekt, foril å finne den optimale løsningen.

Beregningen tar også hensyn til andre faktorer, som blant annet:

  • Byggets beliggenhet
  • Lufttetthet
  • Volum
  • Solinnstråling
  • Ventilasjonssystem
  • Andre oppvarmingssystemer
  • Kuldebroer

Bestille energiberegning

Du laster ned skjemaet over, lagrer det på din datamaskin, fyller ut, og lagrer. Så sendes det per e-post til teknisk@optimera.no for bestilling.