Energimerking | Tekniske tjenester | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Stilles det krav til energiattest på ditt neste prosjekt? Vi kan hjelpe deg med energimerking i henhold til kravene i energimerkeforskriften.

Vil du ha en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med på tekniske tjenester?

Ta kontakt her

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft i 2010 som følge av EUs bygningsdirektiv. Den krever at eier skal sørge for at hver boenhet i bygningen har gyldig energiattest ved ferdigstillelse, salg og utleie.

Yrkesbygninger med mer enn 1000 m2 oppvarmet BRA skal til en hver tid ha gyldig energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler med ulike bygningskategorier, som for eksempel forretning, kontor og bolig, skal ha energiattest for hver enkelt del.

Bestille energimerking

Du laster ned skjemaet over, lagrer det på din datamaskin, fyller ut, og lagrer. Så sendes det per e-post til teknisk@optimera.no for bestilling.