Tomteutvikling | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Tomteutvikling

Byggeklare tomter

Optimera Tomteutvikling tilbyr tomter som er ferdig regulert og har infrastrukturen på plass. Med andre ord: du kan bare begynne å bygge.

Tomteområder søkes!

Optimera Tomteutvikling har til enhver tid 2000- 3000 bolig- tomter under planlegging i utvalgte områder. Vi er alltid på utkikk etter tomter som egner seg for utbygging.