Viktig informasjon om Royalimpregnert kledning | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Oppdatering pr. 1. mars 2021. Mange lurer på situasjonen rundt Royalimpregnert kledning. Les mer her.

Oppdatering per 1. mars 2021 om Royalimpregnert kledning

Mange lurer på situasjonen rundt royalimpregnert kledning. Talgø Møre Tre har sendt vedlagte oppdatering til oss som forhandler og som vi deler med kundene våre. Oppdateringen er en beskrivelse av situasjonen i øyeblikket kun fra én produsent sin side, som mange kan ha interesse av å lese. Etterhvert som tester foreligger og brannklassifisering er gjort, vil vi informere om dette. 

Vi har ennå ikke mottatt informasjon fra leverandører eller Treindustrien om at tester er ferdig gjennomført og dermed heller ikke om at royalimpregnert kledning er blitt brannklassifisert på nytt. Derfor vil salget av royalimpregnert kledning fortsatt være stoppet. Royalimpregnerte terrassebord har aldri vært berørt av denne saken (annen brannklassifisering for terrasse) og er tilgjengelig nå som tidligere. 

Vi har et utvalg alternative kledningsløsninger. Det ble rift om alternativene da salget av royalimpregnert kledning ble stoppet. Spør medarbeiderne på trelast i byggevarehuset om hvilke alternativer de har tilgjengelige!


Salg av Royalimpregnert kledning stoppes inntil videre

Bakgrunnen er informasjon om brannklassifisering vi nå har mottatt fra
våre leverandører av de aktuelle produktene. Leverandørene har endret
sine ytelseserklæringer.

Ut fra et føre var-prinsipp har vi derfor midlertidig stoppet salget, inntil
ny dokumentasjon foreligger.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.