Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Dette leverer Woodfab

Woodfab (tidligere Optimera Byggsystemer) tilbyr et bredt spekter av tekniske tjenester og produserer prefabrikkerte produkter som skreddersydde takstoler, elementhus og komplette konstruksjonspakker.

Produksjonstjenester

Vi leverer skreddersydde bygningselementer, ferdigkappet reisverk og takstoler. Med prefab fra Woodfab oppnår du kortere byggetid, høyere kvalitet, lavere kostnader og mindre svinn. Vi leverer både skreddersydde bygningselementer, ferdigkappet reisverk og takstoler.

Elementer

Med elementer kommer bygget mye hurtigere under tak. En enebolig kan monteres på 2-3 dager, og det innvendige arbeidet kan starte raskt. Alt skreddersys og leveres med de produktene og løsningene du ønsker. Noen fordeler er:

  • Kortere byggetid
  • Det er miljøvennlig
  • Høyere kvalitet, lavere kostnader

Les mer om elementer
 

Konstruksjonspakker

Med konstruksjonspakker bygger du raskt, effektivt og miljøvennlig. Alle beregninger er gjort på forhånd, og materialene er godt merket og stablet i den rekkefølgen de skal monteres. Konstruksjonspakker bidrar til:

  • Redusert byggetid og raskere tett bygg
  • Mindre svinn og avfall på byggeplassen
  • Mindre slitasje på personell og utstyr

Les mer om konstruksjonspakker

 

I-Bjelker/I-Taksperre

Med I-bjelker fra vårt eget kappanlegg, får du komplette bjelkelag og takverk med påmonterte forsterkninger. I-bjelkene har god bæreevne, høy stivhet og lav vekt. Vår I-bjelke er ca. 40 % lettere enn vanlig konstruksjonsvirke. Dette bidrar til en enklere montering på byggeplassen.

Les mer om I-bjelker/I-taksperre

 

Taksoler

Optimera leverer takstoler direkte til byggeplassen – også til store landbruksbygg og lagerbygg. Takstolene tilpasses lokale forhold, ditt prosjekt og dine ønsker. Vi leverer over hele landet.

Les mer om takstoler

 

Tekniske tjenester

Stadig nye krav og forskrifter gjør at mange bruker mye tid på papirarbeid. Vi kan være ditt tekniske kontor og ta oss av prosjektering, kalkyler og beregninger.

Mengdeberegning

Vi garanterer mengden, estimerer arbeidstiden og prisen på jobben du skal utføre.

  • Du får pris på alle byggevarene med oppgitt kalkulert mengde
  • Estimert mengde festemidler og estimert arbeidstid i henhold til kalkulerte mengder og produkter

Les mer om mengdeberegning

 

Energiberegning

Tar vi oss av energiberegningen, slipper du å forholde deg til standardkravene. Vi sørger for at prosjektet ditt imøtekommer alle krav til isolasjon, vinduer og energibehov.

Les mer om energiberegning

 

Energimerking

Uansett hva det er du bygger, kan det være gunstig å gi oss ansvaret for energimerkingen. Vi sørger for at alt er forskriftsmessig.

Les mer om energimerking

 

Arbeidstegninger

Dersom du lar Optimera hjelpe deg med arbeidstegningene, får du alt du trenger i henhold til forskriftene. Overlat arbeidstegningene til oss, så er alt klargjort for bygging.

Les mer om arbeidstegninger

 

Byggteknisk prosjektering

Vi utfører byggeteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre; alt fra bjelkelag til beslag. Du får selvsagt all dokumentasjon som er nødvendig for å tilfredsstille forskriftskravene.

Les mer om byggteknisk prosjektering

 

Salgskalkyle

Skal du gi tilbud på et oppdrag eller estimere kostnader for et prosjekt, kan vi hjelpe deg med kalkylen. Du får et estimat på byggevarer, kapping, tekniske tjenester og arbeidstid. Vi priser alle
typer oppdrag.

Les mer om salgskalkyle

 

Lydberegning

Har prosjektet støykrav? Vi beregner hva som kan lønne seg, for eksempel høyere lydklasse på vinduer eller bedre vegger. Vi kjenner til alle kravene.

Les mer om lydberegning

 

Brannberegning

Ikke la krav om brannberegning hindre deg fra å ta oppdraget. Branningeniørene til Optimera foretar hele den branntekniske prosjekteringen.

Les mer om brannberegning

 

Underlag for byggemelding

Vil du ha en god start på prosjektet, kan du be Optimera hjelpe deg med byggemeldingen. Vi utarbeider alt du trenger: Fasadetegninger, situasjonsplan og tomteplan. Vi sørger også for gode 3D-tegninger.

Les mer om underlag for byggemelding