Miljø og bærekraft

Hos Optimera jobber vi daglig med bærekraft i praksis. Vi forplikter oss til å omstille vår drift og våre praksiser til en mer bærekraftig modell. For å møte de stadig økende kravene og forventningene, implementerer vi tiltak som sikrer at vi beveger oss i riktig retning. Vår miljøpolicy er utformet for å tydelig beskrive våre prioriteringer og forpliktelser til en grønnere fremtid.

Miljøpolicy

Som en betydelig aktør i markedet har Optimera et viktig ansvar for bærekraft. Vi har fokus på klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Dette ansvaret gjenspeiler seg i tett samspill med våre kunder, leverandører, eiere og andre interessenter.  Sammen skaper vi verdier og innovasjon i samfunnet gjennom gode løsninger, løsninger som fungerer godt i dag uten at det går på bekostning av kommende generasjoner. Vårt samspill bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling der hensynet til helse, miljø og sikkerhet får foran kortsiktig økonomisk gevinst.

Optimeras miljøarbeid tar utgangpunkt i FNs bærekraftsmål, og vi har identifisert fem viktige mål om påvirkes gjennom vår virksomhet.

*Optimera omfatter Optimera, Montér, Montasjeutstyr, Rencon og Woodfab. Du kan lese mer om våre forretningsområder på denne siden.

 

Spørsmål om bærekraft? 

Kontakt Dokumentasjons- og bærekraftigansvarlig