Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

  • Aktuelt
  • Har sendt Norges første faktura med digitale klimagassverdier

Har sendt Norges første faktura med digitale klimagassverdier

Optimera har nå sendt ut Norges første byggevarefaktura i PEPPOL format med klimagassverdier for automatisk datafangst til Skanska. Dette er en merkedag for et mer detaljert og riktig klimagassregnskap, mener de to bransjeaktørene.

I tillegg til å tilby elektrisk kraning og logistikk, har Optimera nå sendt ut Norges første byggevarefaktura i PEPPOL format med klimagassverdier for automatisk datafangst til Skanska. Foto: Optimera

– Det å sende ut den første norske EHF-fakturaen med klimadata er en milepæl, og markerer starten på en ny, systematisert og helt nødvendig deling av klimadata for å få en mer bærekraftig byggebransje, sier salgsdirektør i Optimera, Thomas Schøyen.

Den digitale plattformen bruker elektroniske handelsdokumenter som faktura for å dele klimadata i PEPPOL-nettverket som brukes i 42 land i verden. Klimagassverdiene blir delt etter BEAst 4.0 standarden.

– En merkedag for standardisert dataflyt på tvers av bransjen

Dersom det finnes EPD-data (miljøegenskapene til et produkt) i den felles varedatabasen for byggevarer (NOBB), legges disse nå for første gang automatisk inn i den lille fakturafilen, og kan deretter automatisk hentes opp og lagres i en klimaregnskapsdatabase eller synliggjøres på kundens EHF-faktura.  

 – Dette er en merkedag for standardisert dataflyt på tvers av verdikjeden i bransjen, og en forutsetning for videre digitalisering. Regnskapet viser avvikene og identifiserer hvor vi må gjøre tiltak for å motvirke at den globale oppvarmingen overstiger 1,5 grader. Uten en digital motorvei for distribusjon av klimagassverdier er det umulig å føre et pålitelig klimagassregnskap, se avvikene og hvor tiltak må settes inn, sier prosjektansvarlig og kategorisjef i Skanska, Lars Petter Skjærholt. 

Lars Petter Skjærholt hos Skanska
Lars Petter Skjærholt hos Skanska. Foto: Skanska

– Vil bli like vanlig på fakturaen som pris er i dag

Optimeras eier, Saint-Gobain Distribution Norway, Skanska Norge og Byggma-gruppen er pilotbedrifter i BEAst Supply 4.0-prosjektet, et bransjeinitiativ drevet av Virke og NHO. Målet er å sette en enkel og kostnadseffektiv standard for deling av produktinformasjon og klimadata i byggebransjen.

Dersom ikke kundene har et fakturasystem som kan kobles med EPD-dataene og synes det er for utfordrende eller kostbart å tilpasse dette, kan en enkel tjeneste for konvertering av dataene fra en leverandør av aksesstjenester, for eksempel Logiq, legge til klimadata automatisk på fakturaene.

– Miljøinformasjon og klimagassverdier vil snart være en like naturlig del av en faktura som produkt- og prisspesifikasjoner er det i dag. Når våre kunder får bedre tilgang til klimainformasjon, håper vi også at dette fører til økt bevissthet og at flere tar mer miljøvennlige valg, sier Thomas Schøyen.

 


Salgsdirektør i Optimera, Thomas Schøyen.

Viktig at leverandører oppgir klimadata på sine produkter

Den nye tekniske løsningen kommer som følge statlig krav om å føre miljøregnskap. Som en konsekvens blir det stadig strengere krav til at produsentene har klimadata for sine produkter. 

– Nå er jobben å sørge for at flest mulig leverandører deler klimadata elektronisk.
Dette gjelder både for vareleverandører og for materialer som bringes til prosjektene av underentreprenører.  Det er helt avgjørende for at vi treffer på våre klimagassregnskap, noe som bare blir viktigere og viktigere fremover, understreker Skanskas Lars Petter Skjærholt.

Målet med BEAst Supply 4.0-prosjektet er å sette en enkel og kostnadseffektiv standard for deling av produktinformasjon og klimadata i byggebransjen. Her går Skanska i bresjen sammen med Optimera og Byggma-gruppen. Foto: Skanska