Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

  • Aktuelt
  • Kurs i håndtering av diisocyanater

Kurs i håndtering av diisocyanater

Fra 24. august må alle profesjonelle og industrielle virksomheter som bruker produkter med diisocyanater kunne dokumentere gjennomført opplæring i sikker bruk av kjemikalie. For at du skal være klar for sikker håndtering, tilbyr vi kurs via vår leverandør Sika!

I 2020 besluttet EU å implementere de nye restriksjonene under REACH lovgivningen om bruk av produkter som inneholder mer enn 0,1% monomere diisocyanater. Bestemmelsen omfatter en rekke produkter vi vet at våre kunder bruker daglig - deriblant byggskum, lim, maling og tetningsmasser.

Formålet med de nye restriksjonene er å redusere helserisikoen forbundet med eksponering for diisocyanater ved å sikre at personer som bruker stoffene i arbeidssammenheng er godt informert om sikker bruk og har nødvendig opplæring. 

De nye kravene forplikter - ta kurset gjennom Sika!
Fra 24. august må alle profesjonelle og industrielle virksomheter som bruker produkter med diisocyanater kunne dokumentere gjennomført opplæring i sikker bruk av kjemikaliene. Det betyr at du innnen den tid må ha gjennomført kurs for å kunne bruke stoffet videre. Har du ikke tatt kurset ennå, har du nå en gylden anledning!

Som kunde av Optimera , får du tilgang til kurset gjennom Sika Norge. Kurset gjennomføres digitalt via Teams og tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til opplæring. Møtet er estimert å vare i 2 timer.

Kursene som ble gjennomført i august var en suksess, og Sika har nå satt opp flere kursdager også i september: 

  • Torsdag 23. november kl 13-15
  • Tirsdag 12. desember kl 10-12
Ved å følge lenken nedenfor, kan du enkelt melde deg på.

Book møtetidspunkt nå