Hver time teller - 5 smarte strategier for bedre arbeidsflyt

Optimera har gjort beregninger som viser at man kan spare fra 100–200 timer per byggeprosjekt på å overlate transporten til byggevareleverandøren. En slik forandring vil bidra til økt produktivitet og redusere klimautslipp.

25 prosent av tiden til logistikk 

Optimeras tall bekreftes av Sintefs analyser, som viser at fagarbeidere innen bygg, rør og elektro i gjennomsnitt bruker 25 prosent av sin arbeidsdag på logistikkaktiviteter. 

Gjennomsnittsberegninger 

Optimeras beregninger fremkommer ved at man ser på snittstørrelser for norske boligenheter, materialbehov, reisetid mellom byggeplasser og byggevarehus, tid i butikk og ordrestørrelser. Med dette som utgangspunkt kommer man frem til at det i et gjennomsnittlig boligprosjekt går med i underkant av 100 timer til «turer i butikken». Tallene er basert på at det bare er én person som reiser til byggevarehuset. Hvis to reiser, dobles tallet. 

Populære produkter i nettbutikken nå

Større og færre leveranser 

Veien til økt lønnsomhet handler ikke bare om å overlate transporten til Optimera, men også om å redusere antallet leveranser. For å oppnå dette kreves det bedre planlegging. Mange vil mene at 10–12 leveranser bør være tilstrekkelig til et boligprosjekt. I virkeligheten er det ofte opp mot 100 småleveranser. 

Veien til høyere effektivitet 

  1. Planlegg bedre – ta gjerne et oppstartmøte med Optimera
  2. Bestill salgskalkyle og mengdeberegning
  3. Ha et skarpt fokus på at hele arbeidsdagen foregår på byggeplassen 
  4. Bestill alle varer digitalt
  5. Overlat transporten til Optimera

I et gjennomsnittlig boligprosjekt går det med i underkant av 100 timer til «turer i butikken».