Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Mental HMS

I byggebransjen jobbes det hele tiden for å bygge opp en god sikkerhetskultur. Flere HMS­tiltak sikrer en trygg arbeidsplass, men ikke alle belastninger er like synlige.

Kolleger som spiser lunsj samme - mental HMS er viktig på jobb!

Kolleger som spiser lunsj samme - mental HMS er viktig på jobb!

Følelser var der før språket

Stadig rapporteres og skrives det om psykisk uhelse. Vi leser om selvfølelse, ensomhet og isolasjon, angst og depresjon. Men sjeldent snakker vi om det som murrer bak de psykiske plagene, hvor de kommer fra, hvor de bor i oss, og om opplevelsen vi har rundt dem.

Det har seg i tillegg slik at mange av oss bruker mer tid på jobb enn i eget hjem. Derfor kan det å ta en fot i bakken med kollegaene ha stor betydning.

Frykten for å mislykkes

Spesielt er redselen for å gjøre feil noe som går igjen for mange mennesker. Denne frykten kan dessuten fort bli til en selvoppfyllende profeti: Er du for eksempel redd for å mislykkes under et jobboppdrag, kan det føre til at alle oppdragene du har tatt på deg ender ca. «midt på treet».

I mange tilfeller er litt nerver bra; at noe står på spill gjør deg gjerne mer fokusert. Men frykten for å mislykkes kan samtidig føre til et bredt spekter av psykiske problemer. Og det hele bunner i en frykt for å skuffe andre.

Relasjonsbygging

Et positivt og støttende arbeidsmiljø, uten unødig press eller stress, har stor betydning. Det er ikke nødvendig å henge over skulderen til kollegaen din hver gang dere er på jobb. La heller vedkommende legge den lista på egenhånd mens du gjør noe annet, så skal du se at han eller hun strekker seg etter å gjøre en god jobb, motivert av ønsket om å lykkes i stedet for frykten for å feile. Samarbeidet på arbeidsplassen bør ikke bli enda en prestasjonsarena – bygg hus, men også tillit til hverandre.

Hvordan går det, kompis?

Dessuten skal man ikke legge skjul på at bygg­ og anleggsbransjen domineres av menn. Å skulle fortelle om egen psykisk helse er både personlig og krever litt guts. Menn som preges av en maskulin kultur snakker generelt lite om følelser. Det er en kjent sjargong at som byggmester foretrekker man å bruke henda og å fikse ting praktisk istedenfor å prate om problemene.

«Ikke bare konkurranse»

Dette har imidlertid en gjeng begynt å ta tak i. Håndverkernes Mentale Helse (HMH) er en organisasjon basert på frivillighet der formålet er å bidra til at håndverkere skal backe hverandre i hverdagen.

Som det heter på organisasjonens egen nettside: «Vi håndverkere sliter med å snakke om hvordan vi har det. Det er på tide å snu tabuet. Bransjen vår er et fellesskap, ikke bare en konkurranse».

Alle medlemmer av organisasjonen vil kunne få tildelt en logo som beviser medlemskap i HMH. Med en slik logo kan man vise at man er en det går an å snakke med. Ikke alle synes det er like lett å snakke med sine nærmeste, og da kan det å snakke med en utenforstående, men som har vært der du er, være til god hjelp.

Ønsker du noen å snakke med?

I Norge har vi mange tjenester som tilbyr noen å snakke med:

  • Håndverkernes Mentale Helse (HMH)
    Frivillig organisasjon etablert av byggmester og «Instagram-kjendis» Kim Domingos. Hovedformålet er å forebygge psykiske problemer hos håndverkere. Meld deg inn, som privatperson eller bedrift, på handverkernesmh.no.

  • Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

  • Kirkens SOS: 22 40 00 40

  • Kurset «Sees i morgen» fra Nav har som hovedmål å gi deg som er arbeidsgiver, tillitsvalgt eller verneombud økt kunnskap om hvordan møte medarbeidere som har psykiske helseproblemer.

  • Hvis det står om liv og helse, ring 113

Mange av oss bruker mer tid på jobb enn i eget hjem. Derfor kan det å ta en fot i bakken med kollegaene ha stor betydning.

Samarbeidet på arbeidsplassen bør ikke bli enda en prestasjonsarena – bygg hus, men også tillit til hverandre.


Bruk lunsjen som et pusterom, spis sammen og ta en uformell prat. Lunsjen kan bli en viktig møteplass der man får utvekslet alt fra private til faglige ting man tenker på, noe som kan føles både samlende og utviklende. Og: Man har alltids tid til å kjøre en quiz. Foto: Suburbia