Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Unik logistikktjeneste vokser kraftig: Et enormt potensial

Bare i løpet av det siste året har etterspørselen etter Optimeras tredjepartslogistikktjenester (3PL) økt med hele 60 prosent. Ifølge Norges største byggevareaktør ligger det et enormt potensial i å tenke nytt og helhetlig rundt logistikken på en byggeplass - både i forhold til nye miljøkrav og kostnader.

– Det sier seg selv at det er mer effektivt og klimasmart å samkjøre og koordinere alle leveringer til en byggeplass. Det er også ren logikk at når bilene våre returnerer tomme, kan de ha ta med seg ombruksmateriell eller avfall. Vår vekst det siste året viser at den norske byggevarebransjen for alvor er klar for å tenke nytt for å få bedre flyt i logistikken, sier Business Process Owner for 3PL i Optimera, Kathrine Ruud Backe.

De nye tjenestene ble introdusert for drøye to år siden, men det er først nå etterspørselen begynner å ta av. Tjenesten skal bidra til at entreprenører og byggmestere bruker mindre tid på logistikk, varemottak, innbæring, avfallshåndtering og lignende. Sammen med produktene de har bestilt fra Optimera, kan materiell fra tredjepartsleverandører som VVS eller ventilasjon, leveres til byggeplassen med samme bil.

– Spesielt for varer hvor det er lange leveringstider og usikkerhet rundt leveringene, som glassfasader og andre fasadeelementer, har det vært stor etterspørsel etter denne type mellomlagring, sier Ruud Backe.

Materiellet blir først levert og mellomlagret hos Optimera, før det blir fraktet samlet ut til byggeplassen når det skal tas i bruk. Optimera har nå dedikert store områder på alle sine ti regionale distribusjonssentre til mellomlagring og 3 PL.

Bruker unødvendig mye tid

– Undersøkelser har vist at mer enn 40 prosent av tiden på en typisk byggeplass går med til administrative oppgaver, deriblant henting av materiell og utstyr. Målet med disse tjenestene er å frigjøre tid så byggmestere og entreprenører kan gjøre det de er best på. Vi i Optimera tar oss av alt av koordinering av logistikk, klimaregnskap på transporten og planleggingen, sier Ruud Backe.

Årlig har selskapet mer enn 125 000 leveringer til byggeplasser fra sine 10 logistikklagre spredd utover hele Norge.

· Ifølge ferske tall fra Optimera økte antall oppdrag knyttet til byggeplasslogistikk hos dem med hele 60 prosent fra mai i 2022 til mai i 2023. Antall kunder som benytter seg av denne type tjenester er også opp med 25 prosent i perioden.

· Det har også vært en jevn økning i etterspørselen etter innbæring. Bare i Oslo-regionen har dette økt med hele 75 prosent fra mai i fjor til i år.

– Dette er bare starten på en kraftig effektivisering av logistikken rundt byggeplassen. Med vårt unike helhetlige system kan vi ta hele jobben for entreprenørene, eller de kan kjøpe enkelttjenester av oss ved behov. Målet er at tjenestene, som i dag primært brukes av de store nasjonale entreprenørene, også i økende grad skal tas i bruk av mindre selskap.

Samkjøring øker effektiviteten og er langt mer bærekraftig

Samkjøring av gods til byggeplassen er ifølge Ruud Backe langt vanligere i Sverige enn i Norge. Den norske dagligvarebransjen har også i en årrekke kjørt forskjellige type produkter på de samme bilene – for en mer effektiv logistikk.

– Ved å ta i bruk samkjøring øker vi effektiviteten og 5-8 leveringer blir i gjennomsnitt redusert til én. Det bidrar i tillegg til at logistikken blir langt mer bærekraftig. Vi merker også at vår satsing på helelektriske kranbiler for levering er attraktivt for mange kunder, da mange etterspør utslippsfrie leveranser og ønsker å minimere CO2-avtrykket på byggeplassen, sier 3PL-ansvarlig i Optimera.

Fra 2024 vil Optimera slutte å gjøre avtaler med transportører på nyinnkjøpte kranbiler som ikke er elektriske. Målet deres er å være helt karbonnøytrale i 2030.

Doblet bruk av mellomlagring det siste året Fra 1. juli i år kom det et nytt og strengere lovverk, både i forhold til kartlegging av ombruk, og sortering av avfall for bygg- og eiendomsbransjen. Bare i 2021 ble det ifølge Statistisk Sentralbyrå generert hele 1,82 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet i Norge. Ombruk og gjenbruk av fullt ut brukbare materialer er viktig for å få redusert dette.

Arealet Optimera bruker til mellomlagring av nytt og brukt materiell, som også er en del av byggeplasslogistikktilbudet, har økt til rundt det dobbelte det siste året. De tar ganske enkelt med seg materialene kundene ønsker å bruke om igjen, lagrer dem, og kjører det tilbake til byggeplassen når de skal tas i bruk.

– Som resten av bransjen ønsker vi enda strengere myndighetskrav på miljø og bærekraft til bygg- og anleggsbransjen. Vi ser at etterspørselen etter mellomlagring øker kraftig. Det skyldes nok at et økende antall aktører tilpasser seg nye og strengere regler. Uten at enda flere tar i bruk denne type løsninger er det urealistisk å øke ombruk og gjenbruk så mye at det virkelig utgjør en forskjell. Dette nødvendig og lønnsomt – både i et kostnads- og miljøperspektiv, avslutter Backe.