Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

  • Aktuelt
  • Optimera Byggsystemer skifter navn til Woodfab

Optimera Byggsystemer skifter navn til Woodfab

Med det nye navnet Woodfab skal Norges største prefab-aktør bli mer synlig og ta nye markedsandeler i det raskt voksende markedet for utvikling og produksjon av prefabrikkerte byggeløsninger.

Det nye navnet til det som tidligere var Optimera Byggsystemer ble fredag kveld lansert på byggevareaktørens årlige Opptur-arrangement.

Det nye navnet til det som tidligere var Optimera Byggsystemer ble fredag kveld lansert på byggevareaktørens årlige Opptur-arrangement.

Det nye navnet til det som tidligere var Optimera Byggsystemer ble fredag kveld lansert på byggevareaktørens årlige Opptur-arrangement. 

Woodfab - det nye navnet på Optimera Byggsystemer.

– Selv om vi allerede er størst på prefab i Norge med våre åtte fabrikker i Byggsystemer-familien, skal navnendringen bidra til å skape en merkevare som gir oss en mer synlig identitet for å ta enda større markedsandeler fremover. Flere og flere kunder konverteres over fra plassbyggeri til kjøp av prefab. Vi rigger oss nå for alvor for oppturen som venter i 2025, sier direktør for Woodfab, Ståle Sagstuen.

Fortsetter veksten med ny og sterkere identitet

Woodfab er heleid av Optimera og har i en årrekke vært markedsleder innenfor produksjon av elementer, takstoler og konstruksjonspakker (precut).   

– Vi har allerede en stor og variert kundemasse som spenner fra enkeltpersonforetak til de nasjonale entreprenørene. Sammen med Norges største salgsapparat i Optimera, skal vi nå fortsette denne veksten under et nytt navn, og med en enda sterkere identitet. Det har skjedd svært mye med prefab de siste årene, og mye vil også bli enda bedre fremover. Dette er en utvikling som vi som den største aktøren, skal lede, sier Sagstuen.

Skal øke kapasiteten ytterligere

Produksjonskapasiteten på Woodfabs 8 fabrikker tilsvarer årlig nærmere 1 milliard kroner. Nå skal denne forbedres ytterligere med en storstilt satsing på betydelig automatisering av produksjonen – alt for å dekke etterspørselsveksten.

– Det er en klar dreining i markedet mot det å kjøpe mer helt ferdige elementer – som for eksempel komplette fasader med vinduer. Blant de store nasjonale entreprenørene benyttes denne type løsninger svært ofte, blant annet til store signalbygg med Breem-klassifisering. Samtidig øker også etterspørselen til bruk i mindre byggeprosjekter.

De leverer også mer og mer forskalingsbukker og buer til tunneler og bruer til det Optimeraeide-selskapet Rencon – som er en leverandør av spesialprodukter til betongentreprenører.

Mer effektivt, bedre økonomi og lavere miljøkostnad

Sagstuen tror hovedårsakene til den økte etterspørselen handler mye om både effektivitet, økonomi og miljø.

– Ved å kjøpe prefabrikkert kan en byggmester halvere tiden de bruker på byggeplassen. Det er rett og slett det økonomisk smarteste og mest effektive å gjøre. Rent miljømessig er det langt mer gunstig – både i forhold til avfallsmengde og håndtering, energiforbruket og mindre behov for transport. Innendørs industriell bygging av elementene gir også en enda høyere kvalitet. Prefab er en vinn-vinn-løsning som vil bli viktigere fremover.

En synligere og tydeligere langsiktig samarbeidspartner

Selv om navnet på prefab-delen av Optimera-organisasjonen nå er endret til Woodfab, medfører dette ingen andre store forandringer – hverken for eksisterende kunder, de ansatte eller den overordnede strategien.

– For å nå våre egne ambisiøse vekstmål, er det viktigste vi kan gjøre fremover å informere både nye og eksisterende kunder om det enorme potensialet som prefab innebærer. Da må vi være synlige og tydelig vise at vi er en langsiktig og sikker samarbeidspartner – også i usikre tider, sier direktør for Woodfab, Ståle Sagstuen.