• Aktuelt
  • Optimera har åpnet et av Norges aller største solcelleanlegg

Optimera har åpnet et av Norges aller største solcelleanlegg

Optimera har nylig tatt i bruk et av Norges aller største solcelleanlegg på bygg – som dekker store deler av taket på deres gigantiske hovedlager i Vestby.

Optimeras lager på Vestby med solceller på taket
På taket av Optimeras sentrallager på Vestby er det nå installert solcelleanlegg med en effekt på hele 2 843 kWp. Foto: Optimera

De 15 000 m2 med solcellemoduler gir til sammen en installert effekt på hele 2 843 kWp. Det er dermed, ifølge Norconsult, det fjerde største solcelleanlegget på bygg i Norge.  

– Med denne satsningen tilbyr vi kundene våre enda mer bærekraftige logistikkoperasjoner. Hovedmålet i første omgang er å kutte egne utslipp og å lade opp vår stadig voksende flåte av elektriske semitrailere, kranbiler og trucker med egen solcellestrøm.  Det er selvsagt også god økonomi å produsere 40 prosent av strømmen vi forbruker selv, spesielt når strømprisene er høye, sier logistikkdirektør i Optimera, Gard Erik Dahl. 

De har allerede i drift to 184 kW hurtigladere og en rekke 50 kW depotladere ved sitt hovedlager, ladere som nå skal få all sin energi fra solcellene. 

Foto: Iteo

Produserer årlig strøm tilsvarende årsforbruket til 150 husstander

Årlig produserer de 5650 solcellepanelene på taket av det 23 000 m2 store sentrallageret 2,35 GWh strøm. Det tilsvarer årsforbruket til mer enn 150 norske gjennomsnittshusstander. Det er også betydelig mer enn det eiendommen forbruker av strøm på et år. 

Som Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør er Optimera blant de virksomhetene i Norge som har svært god tilgang til takflater som kan være egnet for solceller. Ifølge Dahl er satstingen på Vestby et viktig erfaringsgrunnlag for byggevaregigantens videre solcellestrategi.

–  Vi har et stort potensial med alle de flate takene vi har tilgang på, og jobber med en strategi for dette. Per i dag er solceller definitivt positivt i en bærekraftsammenheng. Samtidig må vi se på økonomien. Foreløpig lagrer vi for eksempel ikke overskuddsenergien som solcelleanlegget på Vestby gir oss, men sender dette tilbake på nettet. Det skyldes blant annet kostnader knyttet til batterier for lagring – som fremdeles er høy. Samtidig har vi en klar ambisjon, sammen med gårdeier Pareto, å ta i bruk dette på sikt. 

Skal være karbonnøytrale i 2030

Målet til Optimera er å være karbonnøytrale i 2030. Spesielt innenfor logistikk leder de utviklingen i bransjen med sin overgang til helelektrisk transport, samt satsing på gjenbruk og tredjepartslogistikk. Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet 13 elektriske kranbiler og to elektriske semitrailere. Fra og med i år er det også slutt på avtaler med transportører på nyinnkjøpte kranbiler som ikke er utslippsfrie. 

Foto: Optimera