Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

  • Aktuelt
  • Optimera og KI Investeringsselskap danner felles vekstselskap for Midt-Norge

Optimera og KI Investeringsselskap danner felles vekstselskap for Midt-Norge

Med mål om å doble omsetningen innen byggevare i løpet av tre til fem år, oppretter nå KI Investeringsselskap og Optimera vekstselskapet Byggevare Midt-Norge AS.

-Dette er et viktig strategisk valg som vil omdanne oss til en klar utfordrer innen byggevare. Med Optimera som partner er vi godt posisjonert for å ta en markant posisjon innen byggevaremarkedet i Midt-Norge. Gjennom kjedetilknytningen alle våre byggevarehus nå har til Montér, og vårt nye vekstselskap, ligger alt til rette for økt omsetning og bedre driftsmarginer, sier administrerende direktør i KI, Lasse Høyem.

Byggevare Midt Norge vil nå bestå av i alt åtte byggevarehus som har kjedetilknytning til Montér. Optimera vil ha en eierandel på 49 prosent i det nye selskapet. Ekspansjonen skal etter planen skje både organisk, og ved oppkjøp av flere byggevarehus.

Sterk og lønnsom vekst på byggevarer

KI Investeringsselskap utvikler boliger, nabolag, næringseiendom og lokalsamfunn i de raskest voksende regionsentrene langs kysten av Trøndelag og i Midt-Norge. De er også en aktiv eier av små og mellomstore selskaper i Midt-Norge – med en hovedvekt på entreprenørselskaper, byggevare og faghandel med møbel og interiør.

Deres virksomhet innenfor byggevare, som ble startet for fem år siden, har hatt en sterk og lønnsom vekst i hele denne perioden.

Kis eiendomsvirksomhet og selskaper vil ha en forventet omsetning på rundt 725 millioner kroner i 2023, og sysselsetter rundt 350 mennesker på Frøya, Hitra, Fosen, Nordmøre, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Røros.

– Forsterke posisjonen i Midt-Norge

 Optimera skyter også inn nye penger som egenkapital i det nye selskapet for å bidra til veksten fremover.

-– Dette er første gang vi i Optimera er med på å starte et vekstselskap av et slikt omfang med en regional partner, og vi ser frem til å jobbe tett med KI fremover. Det er imponerende hva de har fått til på relativt kort tid innenfor byggevare. Dette vil bidra til å forsterke vår posisjon i Midt-Norge – både i forhold til proff- og privatkundemarkedet, sier administrerende direktør i Optimera, Erik Tønnesen.

Selskapet, Byggevare Midt-Norge AS er under etablering, og vil gjennomføre en rettet emisjon mot Optimera etter Konkurransetilsynets godkjenning.

06.10.2023