Heydi fiberplan rapid 20kg sparkel

HEY'DINOBB 60050576Artikkelnummer 7853498
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H315
H315 - Irriterer huden.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC003181
Bindemiddel
Sement
Trykkholdfasthet iht. EN 13813
C25
Bøyholdfasthet iht. EN 13813
F7
Sjikttykkelse[mm]
5
Svane
Svane