Mørtel støp 20 kg plan r 180 plan r 180 20 kg

MapeiNOBB 54464404Artikkelnummer 7811834
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H315
H315 - Irriterer huden.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
ETIM Class
EC003181
Bruksområde
Inne/ute