Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Gipspuss naturgips 25 kg

GypsumNOBB 23596406Artikkelnummer 7135149

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Gypsum Naturgips kan legges på i ett eneste sjikt i tykkelser fra 10 mm opp til 60 mm
  • Kan overmales
  • Det naturlige valget for behagelig og miljøvennlig komfort
Gypsum Naturgips skal kun benyttes innendørs. Gypsum Naturgips brukes ved nybygg og rehabilitering av vegger og tak. Benyttes som ett lags veggpuss. Gypsum Naturgips er et lett bearbeidbart, rent, miljøvennlig og brannsikkert materiale som produseres av naturlig rå gipsstein. Produktet avgir derfor ingen emisjoner hverken ved arbeid eller i ferdig stand. Gypsum Naturgips kan således hverken framkalle allergier eller utgjøre grobunn for mugg eller andre biologiske vekster. Ettersom den ferdige overflaten dessuten har nøytralt pH og ”puster”, er Gypsum Naturgips det naturlige valget for behagelig og miljøvennlig komfort. Naturgips er et uorganisk materiale, hvilket minimerer faren for biologiske angrep, selv når det kombineres med andre materialer. Materialet er diffusjonsåpent, noe som ytterligere bidrar til dette.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Innvendig