Grå slemming 20kg

WeberNOBB 50410636Artikkelnummer 7458290
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Tradisjonell slemmemørtel for slemming av tegl, betong og Leca. Farge grå.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H315
H315 - Irriterer huden.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Utvendig