Mørtel ekspanderende fjellbolter 25 kg

MapeiNOBB 24896631Artikkelnummer 7207506
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • For fjellbolter
  • Til forankring, gysing
  • Ekspanderer 1-3%
Ekspanderende sementbasert mørtel som benyttes til forankring og gysing av fjellbolter, tynne understøper osv. Det er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1–3% før avbinding. Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Frostfritypene inneholder også stoffer som bevirker at sementen herder og massen ikke virker sprengende selv ved temperaturer ned til -35C.
H315
H315 - Irriterer huden.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute
Arbeidstid[min]
1