Mørtel korr hemmende 2,0kg mapefer mapefer 2 kg mapei as

MapeiNOBB 24974818Artikkelnummer 7207525
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315
H315 - Irriterer huden.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute