Mørtel rapid 1,2 kg heydi reparasjons- og monteringssement

HEY'DINOBB 10157048Artikkelnummer 7140585
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hey’di Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Hey'di Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC000611