Mørtel rapid ex 5 kg heydi ekspanderende mørtel

HEY'DINOBB 10499135Artikkelnummer 7140646
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Ekspanderende mørtel
  • Forankring og understøping
  • Kan belastes tidlig
  • Trykkfasthet 28 døgn 90MPa
Hey'di Rapid EX er en sementbasert hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.
H315
H315 - Irriterer huden.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000611