Mørtel reparasjon redirep 45 rsf 25 kg

MapeiNOBB 24945339Artikkelnummer 7207510
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Hurtigherdende
  • Fiberarmert
  • Svinnkompensert
  • Gode heftegenskaper
  • Rask avbinding
Hurtigherdende, fiberarmert og svinnkompensert spesialmørtel for reparasjon av betong. Den er spesielt egnet der det er behov for minimal rissutvikling og/eller der hvor det er ønskelig å fortsette raskt med overflatebehandling. Mørtelen har meget gode heftegenskaper, rask avbinding og er tilsatt mikrofiber. Den inneholder ingen komponenter hverken i sand eller sement som vil gi alkaliereaksjoner.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315
H315 - Irriterer huden.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute
Arbeidstid[min]
0