Mørtel småmuring 5 kg hurtigmørtel for mindre arbeider

HEY'DINOBB 10157113Artikkelnummer 7140590
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hey'di Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne. Hey'di Småmuring er smidig og lett å bruke. Laveste anvendelsestemperatur +5ºC.
H315
H315 - Irriterer huden.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000611