Murmørtel m5 i plastsekk 25 kg

WeberNOBB 55244204Artikkelnummer 7609598
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Til muring og pussing
  • Påføres med skje eller mørtelkasse
  • Pumpbar
  • Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2
Mørtel som er tilpasset tradisjonell muring med skje og mørtelkasse for rask utlegging. Mørtelen består av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer, og skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Denne mørtelen er pumpbar, og er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute
EcoProduct
EcoProduct