Murmørtel M5 1000 kg

WeberNOBB 46178334Artikkelnummer 7340279
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Påføres med skje eller mørtelkasse
  • Pumpbar
  • Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2
Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel produsert av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Weber Murmørtel M5 er tilpasset tradisjonell muring med skje, og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging av Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute
EcoProduct
EcoProduct