Støpemørtel bad 25 kg

WeberNOBB 40996779Artikkelnummer 7171088
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Hurtigherdende
  • Velegnet til bunn- og toppmembran
  • God varmeledningsevne med varmekabler
Weber Støpe mørtel Bad kan benyttes til alle slags støpe arbeider ute og inne. Mørtelen er spesielt velegnet til støpning av våtroms gulv både med bunnmembran eller toppmembran (smøremenbran), med eller uten gulvvarmeanlegg. Mørtelen er testet i samvirke med varmekabel og har meget gode varmeledningsdata. Utført med heft til underlaget ( se under avsnitt blanding): 2-6 cm. Utført som armert, flytende konstruksjon på plast eller isolasjon: 4-10 cm.
H315
H315 - Irriterer huden.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute