Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Understøp 25 kg

WeberNOBB 21310685Artikkelnummer 7077673
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Ekspanderende
  • God flyt
  • Tykkelse 15 - 150 mm
  • Kan pumpes
Weber understøp er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 2 mm. Blandingen er sammensatt av sement, sand og ekspanderende- og stabiliserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5-1% før avbinding. Egnet til både utendørs og innendørs bruk.
H315
H315 - Irriterer huden.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute