Primer E.S.P. 1L Easy Surface Preparation

OwatrolNOBB 41748938Artikkelnummer 7180659
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Primer for overmaling av glatte / høyblanke overflater som glass, keramiske fliser o.l.
EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
ETIM Class
EC004732