Primer spray for tape sws 500 ml

SoudalNOBB 60010131Artikkelnummer 7801238
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Passer støvete, lett fuktige og kalde underlag
  • Kort fordampningstid
  • Forbedrer vedheft på underlaget
  • Kan brukes både inne og ute
SWS Primer spray som brukes til forbehandling for byggeunderlag hvor selvklebende tape skal feste. Denne sprayen er spesielt designet med tanke på at den skal forbedre vedheften til SWS vindustape, forhåndskomprimerte fugeforseglingsbånd og tape fra Soudatape-serien på lett støvete, fuktige eller kalde underlag. Sprayen kan brukes ned til -10°C. Til bruk både innendørs og utendørs.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
ETIM Class
EC004732