Primer våtr 5 kg primer e-10

MapeiNOBB 24896607Artikkelnummer 7231514
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.