Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Byggskum Pur 750 ml

TEC7NOBB 40241994Artikkelnummer 7185544

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

  • Skum til fuging, samt isolering for kulde, varme og lyd
  • Utmerket heft til de fleste overflater
  • UV- og råtebestandig
  • Kontrollert ekspansjon ved motstand
  • Herdet skum kan pusses og overmales
Byggskum Pur brukes til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering. Byggskummet kan brukes hele året, og har god heft til de fleste overflater. Det har en kontrollert ekspansjon opptil 100 % på utlagt mengde, som slutter å ekspandere ved motstand. Skummet tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C, er UV-bestandig, har god kjemikaliemotstand og kan overmales/pusses.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H315
H315 - Irriterer huden.
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Egenskaper

ETIM Class
EC002722