Flexskum 750ml

NOVIProNOBB 44577612Artikkelnummer 7250347
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Helårs pistolskum m/ lav ekspansjon
  • Fuger, isolerer og monterer
  • Fleksibelt
  • Varme-, kulde- og lydisolerende
  • Dører, vinduer og gjennomføringer
PU-fugeskum for skumpistol. Fleksibelt skum, kan benyttes ned til -10 grader
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315
H315 - Irriterer huden.
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
ETIM Class
EC002722
Farge
Blå
Modell / utførelse
PUR (Polyuretan)
Emballasje
Boks
Innhold[ml]
750