Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Fugeskum All Seasons 750 ml

Sika BoomNOBB 56883146Artikkelnummer 7648546

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Til isolering, tetting, fylling av diverse gjennomføringer
  • Høy varmeisolasjonsevne
  • Effektiv lyddemping
  • God vedheft til mange materialer
  • Påføres enkelt med dyse
Sika Boom-157 All Seasons er en 1-komponent ekspanderende polyuretanskum som kan brukes hele året (temperatur -10 °C til +40 °C). Fugeskummet anvendes til isolering og fylling av åpninger, tetting av fuger rundt vinduer/dører, isolering mot støy, kulde og trekk, samt tetting rundt rør og gjennomføringer. Den inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Til både innendørs og utendørs bruk. Oppbevares stående.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H315
H315 - Irriterer huden.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
ETIM Class
EC002722
Modell / utførelse
Andre
Emballasje
Andre
Innhold[ml]
750