Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Pistolskum smx

NOVIProNOBB 41695057Artikkelnummer 7179028
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Fritt for frie isocyanater
PU-fugeskum uten frie isocyanater for bruk med skumpistol
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC002722
Emballasje
Boks