Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Forankringsmørtel fis em plus 390 S epoxy mørtel

FISCHERNOBB 54453753Artikkelnummer 7584601
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Forankringsmørtel med forskjellige ETA-vurderinger (Europeisk teknisk godkjennelse). CE-merket. Fischer forankringsmørtel er en Hybrid Vinylester -variant som kan brukes i både i betong, tegl, siporex og lettklinker. I motsetning til forankringsmørtel av Polyester. Bruksområde: Alle massive byggematerialer og med netthylse i alle hullmaterialer. Kan gjenbrukes ved å bytte mixerspiss.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H360
H360 - Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000048
Materiale
Epoksyakrylharpiks
Forankringsmørtel fis em plus 390 S epoxy mørtel null - null - 1
Forankringsmørtel fis em plus 390 S epoxy mørtel null - null - 2
Forankringsmørtel fis em plus 390 S epoxy mørtel null - null - 3
Forankringsmørtel fis em plus 390 S epoxy mørtel null - null - 4