Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Museblokk med 2 åtestasjoner

TrinolNOBB 54607575Artikkelnummer 7664896
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Klar til bruk
  • Sterk og effektiv
  • Inneholder difetialon
Sterk og effektiv museblokk med to ferdigfylte engangs åtestasjoner. De er klare til bruk, og inneholder giften difetialon.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.