Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Grønskefjerner konsentrat

TrinolNOBB 44266138Artikkelnummer 7690978
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Effektiv bekjempelse av grønske og mose
  • Krever ikke mekanisk bearbeiding
  • Enkel i bruk
Trinol Grønskekverk konsentrat er et effektivt middel til å bekjempe blant annet, grønske, mose og lav. Produktet blandes ut med vann, og kan brukes på de fleste typer underlag, som for eksempel terrasser, mur, takstein, gravstøtter, markiser osv. Ingen etterbehandling nødvendig, da vær og vind gjør resten av jobben. Krever temperatur på over 10 grader.
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.