Vinyl Primer 0,75 liter

JotunNOBB 21505144Artikkelnummer 7058251
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Grunning til drev
  • Spesialutviklet grunning for Aqualine Spray
  • Enkel å bruke
  • Hurtigtørrende
En-komponent primer som er vinylmodifisert og inneholder aluminiumspigmenter, gir god heft og bedre vannmotstand. Brukes som grunning på ukjente bunnstoff og tre. Enkel å påføre.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H226
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H315
H315 - Irriterer huden.