Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

De-icer isfjerner spray 0,5 liter

BLÅTINDNOBB 55988796Artikkelnummer 7664895

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

  • Smelter is på vindu og bilruter
  • Spar tid
  • Kun til utvendig bruk
Blåtind isfjerner spray som effektivt smelter isen på vinduer og ruter på bilen. Spar tid og arbeid, spray på og isen smelter. Inneholder ikke midler som skader vindusviskere, lakk og gummipakninger. Et trygt valg.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H225
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.