Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Personvern

Når du handler hos oss kan du være sikker på at vi håndterer personopplysningene dine på en sikker måte. Les mer om hvordan vi forvalter dem nedenfor. 

Illustrasjonbilde av hvordan Optimera ivaretar kundenes personvern digitalt.

Optimera AS, org. nr. 967 013 056 ("Optimera") har ansvaret for behandling av personopplysninger på Optimeras nettjenester, og at dette skjer i henhold til relevant lovgivning og på en sikker måte. Som en del av Saint-Gobain-Gruppen, omfattes Optimera av Saint-Gobains personvernerklæring, som angitt nedenfor.

1. Hva er retningslinjene for personvern?

Hos Saint-Gobain er personvernregler noe vi tar alvorlig og vi forplikter oss til å beskytte personvernet.

I samsvar med EUs generelle direktiv for beskyttelse av personopplysninger (General Data Protection Regulation, forkortet omtalt som GDPR) og personvernlovgivningen for øvrig, forklarer våre retningslinjer når, hvorfor og hvordan foretak innen vår gruppe styres av disse retningslinjene når de:

 • Samler inn personopplysninger om enkeltpersoner
 • Bruker denne informasjonen
 • Formidler disse opplysningene videre til andre, der dette er nødvendig og under visse forutsetninger
 • Holder disse personopplysningene trygge og fortrolige

2. Endringer i personvernserklæringen

Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Disse retningslinjene vil kunne bli endret med tiden, så vennligst sjekk datoen på denne siden for å forsikre deg om at du har siste versjon. Du vil bli varslet dersom endringene er viktige eller materielle.

Disse retningslinjene ble oppdatert den 17. august 2022.

3. Hvem vi er

Saint-Gobain-gruppen (heretter omtalt under betegnelsen “Gruppen”) består av en rekke enkeltselskaper. Når du har å gjøre med ett av foretakene i vår Gruppe (heretter omtalt under betegnelsen “Foretaket”), vil den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger være det Foretaket som fatter avgjørelser om hvorfor og hvordan dine personopplysninger skal behandles.

Der ord som “vi”, “vår” eller “oss” er brukt i disse retningslinjene, menes det med dette - med mindre annet er angitt - det konkrete Foretaket som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

4. Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

4.1 Kategorier av personopplysninger og kilder

Vi kan hente inn og behandle følgende typer personopplysninger:

 • Personopplysninger som du oppgir overfor oss
  Dette er informasjon om deg selv som du gir oss helt frivillig ved å taste inn informasjon via:En av våre nettsteder
 • Våre mobilapper
 • Plattformer på sosiale medier
 • Korrespondanse med oss via telefon, e-post eller på annen måte

Dette gjelder for eksempel informasjon som er oppgitt på det tidspunktet du registrerte deg for å kunne bruke våre nettsteder, idet du abonnerte på tjenester vi leverer via våre nettsteder, da du postet materiale eller rettet henvendelser til oss ang. andre tjenester, da du administrerte din konto på nett (inkl. det å skaffe seg adgang til dokumentasjon og å delta i korrespondanse med oss via telefon, e-post eller på annen måte). Vi vil dessuten kunne be deg oppgi informasjon som utgjør personopplysninger når du varsler om et problem knyttet til våre nettsider. Dersom du velge å svare på noen undersøkelser du blir bedt om å ta av analysemessige årsaker, vi vil også under slike omstendigheter hente inn personlig informasjon fra deg.

Informasjonen du gir oss kan gjelde identifisering av deg, slik som ditt navn, din postadresse, e-postadresse og telefonnummer, eller opplysninger du oppgir i forbindelse med en henvendelse, og vil kunne omfatte nedtegnelser av (lagret) korrespondanse og svar på eventuelle undersøkelser.

 • Personopplysninger som vi samler inn om deg
  Vi kan automatisk hente inn følgende informasjon:
  • Opplysninger som gjelder overføringer du foretar via nettstedene, dine besøk på nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til data, som gjelder nettrafikk, plassering, nettlogger og annen informasjon angående kommunikasjon, samt de ressursene du skaffer deg tilgang til
  • Teknisk informasjon som innhentes automatisk, inkludert anonyme data som hentes inn av vertsserveren til statistiske formål, nettprotokolls- (IP-)adressen som brukes til å koble din datamaskin eller enhet til internett, nettlesertype og -versjon, innstilt tidssone, type plug-in for nettleseren og plug-in-versjoner, operativsystem og plattform. Vennligst se informasjonskapsler for ytterligere informasjon
  • Hvilke som helst personopplysninger som du tillater deling av og som er en del av din offentlige profil eller en tredjeparts sosiale nettverk.
 • Personopplysninger vi vil kunne motta fra andre kilder
  Vi skaffer til veie personopplysninger som gjelder deg fra kilder utenfor vår bedrift som vil kunne omfatte foretak innen vår Gruppe eller andre tredjeparters foretak.
  De gjenstående bestemmelsene i disse retningslinjene gjelder i tillegg hvilke som helst personopplysninger vi henter inn fra disse kildene.

4.2 Hvorfor og hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål og behandlingsgrunnlag:

 • Administrere og oppfylle rettigheter og forpliktelser i forbindelse med kjøp i vår nettbutikk, hvor navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og postadresse behandles. Behandlingen har grunnlag i at den er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen med deg. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan oppfylle kjøpsavtalen.
 • Med det formålet å kunne håndtere kommunikasjon og utveksle informasjon med brukerne av våre nettsider. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.
 • For å kunne avsløre, forhindre og begrense svindel eller annen ulovlig virksomhet. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å avdekke ulovlig virksomhet.
 • Med det formålet å administrere våre kundeforhold og potensielle kundeforhold konkret når vi behandler dine ordre, når vi svarer på henvendelser fra deg eller når vi jevnlig sender deg nyheter og informasjon angående våre produkter, våre merker eller våre initiativ som vil kunne vekke din interesse. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere og utføre rettigheter og plikter i leverandør- eller samarbeidsforholdet, herunder samarbeide med ansatte hos disse og kommunisere med våre kontaktpersoner.
 • Rekruttering til ledige stillinger, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller tilby deg jobb. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser. Grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og sende oss dokumenter anser vi at du ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.
 • Bruk av informasjonskapsler (cookies) på vår nettside for å få informasjon om bruk av våre nettsider. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, for å innhente besøksstatistikk og optimalisere og videreutvikle nettsiden. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her [
 • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
 • Ivaretakelse av våre eller tredjeparter sine rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

5. Oppbevaring av personopplysninger

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

For søkere på stillinger hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt, med mindre det er avgitt samtykke til videre oppbevaring.

Dersom du ikke lenger er aktiv kunde slettes dine personopplysninger automatisk når det er mer enn 36 måneder siden forrige besøk. Dersom du er aktiv kunde slettes dine personopplysninger automatisk etter fem år.

Personopplysninger vi behandler i relasjon til henvendelser fra deg oppbevares til henvendelsen er ferdig behandlet.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at vi kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta våre rettigheter.

6. Beskyttelse av personopplysninger

Vi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

7. Hvem vil kunne motta eller skaffe seg adgang til dine personopplysninger?

Foretak i gruppen

Vi vil kunne dele informasjon som gjelder deg med andre foretak innenfor Saint Gobain-gruppen til interne administrative formål eller til markedsføringsformål knyttet til de produktene og/eller tjenestene som utfyller deres eget utvalg av produkter og/eller tjenester som vil kunne interessere deg.

Vi vil dessuten kunne overlevere/overføre/sende dine personopplysninger når vi omdirigerer dine henvendelser til våre kontakter innen Gruppen som er i stand til å håndtere din henvendelse (for eksempel for å kunne løse et problem du har varslet oss om).

Våre leverandører av varer og tjenester

Vi vil kunne oppgi informasjon som angår deg overfor våre tredjeparter, slik som tjenesteleverandører, salgsagenter, underleverandører og andre organisasjoner til formål knyttet til å levere tjenester til oss eller direkte til deg på våre vegne. Slike tredjeparter kan omfatte leverandører av skytjenester (slik som tjenester knyttet til å være vert og administrere e-poster) eller reklamebyråer, administrative tjenester, kredittreferansebyråer, behandlere av kreditt-/debetkortbetalinger, undersøkelser som går på kundetilfredshet eller andre tredjeparter som leverer tjenester til oss og som assisterer oss mht. driften av vår virksomhet og våre nettsteder.

Når vi benytter oss av tredjeparter som tjenesteleverandører, oppgir vi utelukkende personopplysninger som de behøver for å kunne yte sine tjenester og vi har en kontrakt på plass som pålegger dem å holde informasjon som angår deg trygg og fortrolig og å ikke bruke den på annen måte enn i tråd med spesifikke anvisninger fra oss. Leverandøren vil være vår databehandler.

Se oversikt over cookies i punkt 12. 

Tredjeparter som gjennom oss leverer deg produkter og tjenester

Vi samarbeider tett med ulike tredjeparter for å levere deg en mengde produkter og tjenester som er utfyllende i forhold til dem vi selv leverer. Spesielt vil vi kunne tilby finans- eller forsikringsprodukter knyttet til våre egne produkter og tjenester.

Når du retter en henvendelse som angår eller kjøper ett eller flere av disse produktene eller tjenestene gjennom oss, vil den aktuelle tredjeparten kunne bruke opplysninger som gjelder deg for å gi deg informasjon og for å oppfylle sine forpliktelser som framgår av ev. kontrakter som du har inngått med dem.

Disse tredjepartsleverandørene av produkter kan dele informasjon som gjelder deg med oss som vi vil benytte oss av i overensstemmelse med disse retningslinjene. I enkelte tilfeller vil de opptre som dataansvarlige og derfor råder vi deg til å lese disse tredjepartenes egne retningslinjer som angår personvern.

Se oversikt over cookies i punkt 12. 

Andre måter vi vil kunne dele dine personopplysninger på

Vi vil kunne overlevere/overføre/sende dine personopplysninger:

 • Til en tredjepart som en del av et salg av noe av eller alt vi eier av foretakene til en hvilken som helst tredjepart eller som en del av restrukturering eller reorganisering av vår forretningsvirksomhet
 • Dersom vi er forpliktet til å formidle dataene videre eller dele dem for å oppfylle en hvilken som helst rettslig forpliktelse eller dersom det kreves ifølge gjeldende lover, rettslige vedtak eller offentlige myndigheters regler, for å avsløre eller anmelde en forbrytelse, for å sette i verk eller anvende vilkårene i våre kontrakter eller for å beskytte våre besøkende og kunders rettigheter, eiendom eller sikkerhet
 • For å håndheve de bruksvilkårene som gjelder, for å beskytte våre foretaks rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom
 • Dersom du har gitt ditt samtykke til at dine personopplysninger overleveres/overføres/sendes

Vi vil imidlertid bestandig treffe adekvate tiltak for å sikre at dine rettigheter mht. personvern fortsatt er ivaretatt.

8. Hvor lagrer vi dine personopplysninger

Informasjon som gjelder deg lagres enten i våre databaser eller i databaser tilhørende våre tjenesteleverandører. Særlig pga. Saint-Gobain-gruppens internasjonale dimensjon og for å optimalisere tjenestenes kvalitet, vil den informasjonen du oppgir overfor oss kunne være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS.

Vi vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen og eventuelt iverksettelse av tiltak for å ivareta et beskyttelsesnivå tilsvarende i EØS. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

9. Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Vår nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Vi tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller våre sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre ider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

10. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger i den tidsperioden som er nødvendig for å kunne ivareta formålet som vi bruker den informasjonen til og for å kunne oppfylle våre forpliktelser som satt gjennom andre lover. Foruten i spesifikke tilfeller er denne perioden spesifisert på det tidspunktet denne informasjonen hentes inn.

Vi oppbevarer ikke personopplysninger i et identifiserbart format for lengre tid enn nødvendig.

11.  Hvilke rettigheter har du

Alt etter hvilke lover som gjelder, med visse unntak, begrensninger eller omstendigheter, kan du ha rett til:

 • Å skaffe deg adgang til dine personopplysninger
 • Å korrigere, modifisere og oppdatere dine personopplysninger
 • Å slette dine personopplysninger eller begrense behandlingen av dem
 • Å trekke ditt samtykke tilbake
 • Å motsette deg vår bruk av dine personopplysninger til automatisert beslutningstaking som gjelder deg
 • Å be oss overføre/sende dine personopplysninger i en strukturert datafil til deg eller en annen tjenesteleverandør så framt dette er teknisk mulig (dataenes overførbarhet)
 • Å rette en klage overfor kompetent tilsynsmyndighet og gå til rettssak

Disse rettighetene kan du utøve ved å henvende deg skriftlig til oss, idet du bruker de kontaktopplysningene du har fått oppgitt på det tidspunktet dataene ble hentet inn. Du vil motta svar innen rimelig tid, i samsvar med de reglene som gjelder.

Vi bestreber oss på å holde dine personopplysninger så trygge og sikre og mulig til all tid. Straks vi har mottatt personopplysninger fra deg, setter vi i verk rimelige og adekvate tekniske og organisasjonsmessige tiltak og kontroller for å så mye som mulig hindre en evt. tilfeldig el. ulovlig ødeleggelse, tap, endring av eller uautorisert adgang til dine personopplysninger.

12. Liste over cookies

En cookie er en liten bit av data (tekstfil) som et nettsted - når det besøkes av en bruker - ber nettleseren din å lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstillingene eller innloggingsinformasjonen. Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettstedet du besøker – for annonserings- og markedsføringstiltakene våre. 

Her kan du lese mer om cookies per område og mer om hvilke formål vi benytter cookieog annen sporingsteknologi til. 

13. Kontakt oss

Vennligst rett alt av spørsmål du måtte ha ang. disse retningslinjene til vårt personvernombud ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor. Henvendelser vedrørende personvern kan sendes til vår epostadresse: personvern@optimera.no