Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Prisvarsel

    Markedet opplever fortsatt sterk, global inflasjon på en rekke råvarekomponenter til tross for fallende volum og byggeaktivitet.

    I tillegg bidrar sterkt lønnsvekst og en sterk svekket NOK mot øvrige valutaer over tid til prisendringer fra våre største leverandører. 

    For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer