Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Prisvarsel 1. april 2024

    Markedet opplever fortsatt sterk, global inflasjon på en rekke råvarekomponenter til tross for fallende volum og byggeaktivitet.

    I tillegg bidrar sterkt lønnsvekst og en sterk svekket NOK mot øvrige valutaer over tid til prisendringer fra våre største leverandører. 

    For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer