Bengalack Effekt spray transparent sølv

NOBB 55808200Artikkelnummer 7616370
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Slitesterk - tåler tøff bruk
  • Til metall, hardplast og tre
  • Enkel og kjapp påføring
  • Tørker på kun 1 time
  • Kan brukes både innendørs og utendørs
Bengalack Effekt spray er utviklet til å gi en meget slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast. Sprayen er ideell som påføringsredskap for å enklere nå vanskelige områder, kriker og kroker. Resultatet er en pen, hard, blank og slitesterk overflate. Kan anvendes både ut og inne, og har en tørketid på kun én time.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.