DEKOR SPRAY 6 OZ SØLV BOKS

QuickNOBB 22533665Artikkelnummer 7081312
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Sprayen for store og små prosjekter! Kan brukes på metall, tre og hardplast både inne og ute. Sprayen gir en flott, hard, blank og slitesterk overflate.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.