Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Primer 21

CascoNOBB 48491501Artikkelnummer 7382027
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Løsemiddelbasert primer som brukes før påføring av elastiske fuger på porøse flater.
H225
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.