Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Primer 21

CascoNOBB 48491501Artikkelnummer 7382027
Dette er et utgående produkt.

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

Løsemiddelbasert primer som brukes før påføring av elastiske fuger på porøse flater.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H225
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.