Epoxy Rett i Sprekken 0,5 kg

HEY'DINOBB 21792908Artikkelnummer 7127595
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Fyller og tetter sprekker i betong
  • Full herding etter 7 døgn
  • 2-komponent komplett pakke
Rett i Sprekken er en tokomponent, løsemiddelfri, tyntflytende epoxy, med meget god inntrengningsevne og limeffekt. Produktet benyttes til å fylle og tette riss i betongdekker, terrasser etc., og til festing av løsnede pusslag og keramiske fliser på gulv.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
ETIM Class
EC000529
Emballasje
Andre
Herdingsmetode
2-komponents
Gjennomsiktig
Ja
Med pensel
Nei
Fysisk form
Væske
Nettovekt[g]
500