Sponplatelim 300 ml

CascoNOBB 21258728Artikkelnummer 7127129
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Lett å påføre
  • Til forsegling og liming
  • Fester selv på fuktig underlag
  • Innen- og utendørs bruk
Løsemiddelholdig lim for liming av sponplater mot bjelkelag og liming av not og fjær m.m. Brukes inne og ute ned til -15 °C. Sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv. Fester til både tørre og fuktige flater (men ikke rim og is).
H225
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315
H315 - Irriterer huden.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
ETIM Class
EC000529