Sponplatelim 310ml

NOVIProNOBB 30900427Artikkelnummer 7168476
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Kan benyttes ned til minus 15 grader
  • Fuktbeskyttelse mellom not og fjær
For liming av spon- og trefiberplater til plattformgulv og vegger. Kan brukes ned til -15 grader
H225
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC000529