Strong epoxy metal 2x12ml

CascoNOBB 25373010Artikkelnummer 7128279
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Ekstremt sterkt 2-komponent epoxybasert lim. Svært godt hugg og limstyrke og god trykkfasthet. Limskjøten tåler opp til ca. + 100°C.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
ETIM Class
EC000529